Zeugma

Zeugma je termin antičke retorike i označava stilsku figuru koja ističe odnos između jednog predikata i više ostalih delova rečenice. Tako se jedan predikat odnosi na više subjekata, predikata i sl. ili da više dopuna u genitivu zavise od iste imenice i sl. Zeugma može u isto vreme služiti i sažimanju i gomilanju izraza u jednoj rečenici. Danas se termin zeugma upotrebljava isključivo za jednu podvrstu zeugme, to jest, kad se isti predikat, s obzirom na dva različita objekta na koja se odnosi upotrebljava u dva različita značenja, obavezno u pravom i u prenesenom značenju, a ipak se predikat spominje samo jedanput.

Primer: "Naizmenično je mrcvario svoj mozak i svog magarca" (Dikens, Oliver Tvist)
          
      "Poče da pali cigaretu, trepćući očima, čelom, celim licem" (B. Stanković, Nečista krv)

Antička retorika je ovu figuru zvala još i silepsa.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko želite nešto da podelite sa drugima, ostavite komentar: