Jan Kot - Triput prevareni Ajant ili o apsurdnom herojstvu

- "Moje ime je Ajant: što znači agonija"
- Herojsko je ubistvo neprijatelja; neherojsko je mučenje životinja umesto ljudi.
- Grci u "Ilijadi" su okrutni, ne znaju meru u mržnji...ali u Homerovom svetu nema torture. Ubijanje je ozbiljna delatnost, opisana objektivno, precizno i suvo, kao da je u pitanju teška hirurška operacija.
- Kad se pojavljuje čovek biva progonjen do smrti.

- "Mrak je moja svetlost". Mrak je sagledavanje. Kad je Edip iskopao sebi oči, Ajant, posle povratka iz ludila, prvi put vidi stvarni svet i sebe u tom stvarnom svetu. Ulovljen je u dvostruku klopku. Za Grke je on Ajant koji je hteo da pobije vođe pohoda; za samog sebe je Ajant koji je izgubio status junaka.
- "Herojsko" samoubistvo je otkriće neherojskih razdoblja. Svet "Ilijade" još nije znao za samoubistva.
- Odluka da se Odiseju da Ahilovo oružje - pronicljivo je primetio Noks - označava kraj herojskog doba; snaga je izgubila na ceni, porasla je uloga dovitljivosti.
- U drugoj polovini 5. veka (p.n.e.) Odisej je bio već gotovo isključivo, uzor praktičnog političara, za koga cilj opravdava sva sredstva, i koji nema skrupula.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko želite nešto da podelite sa drugima, ostavite komentar: