Transgresija - Transgresivna fikcija

Transgresija je termin koji potiče od latinskog "transgressionem" (nom. transgressio) što znači "prelazak preko", a odnosi se na prekoračenje određenih granica.
Termin se koristi da se opiše kršenje određenih, jasno izrečenih ili impliciranih, pravila u odnosima u okviru porodice ili u intimnoj vezi. Najplastičniji primer transgresije u odnosima je preljuba.
Takođe, termin, se upotrebljava kako bi se opisalo kršenje verskih zabrana (na primer kršenje neke od Deset božjih zapovesti) ili kršenje zakona ili društvene norme.
Pod transgresivnom fikcijom se podrazumeva onaj tip dela koja se fokusiraju na prelaženje zabrana. Dela se bave tabu temama - drogama, seksom, nasiljem i zločinima, a protagonisti (ukoliko postoje) često na sebe preuzimaju epitete mentalno bolesnih, zločinačkih i asocijalnih.

Moglo bi se reći da se i pojedina dela deklarisana kao tradicionalna fantastika u nekom smislu mogu nazvati transgresivnom fikcijom, jer su određene socijalno neprihvatljive teme u datom vremenu bile lakše plasirane obučene u ruho fantastike (npr. prestupi u vidu preljube ili preterane seksualne želje su bili objašnjavani kao zaposednutost đavolom i sl.).
Neki od predstavnika ovog žanra su Vilijem Barouz i Hjubert Selbi, kod nas Marko Vidojković.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko želite nešto da podelite sa drugima, ostavite komentar: