Jan Kot - O mnogoznačnostima Prometeja

- Olimp i Tartar, vertikalna osa svih mitova kazne, nagrade i medijacije, postoje od početka sveta... Arhetip je trajan, ali vrednosti znaka: pozitivna - vrha i negativna - dna, mogu da budu preokrenute.

- U društvu koje je zlobno, okrutno, bolesno ili ugnjetačko heroj će, verovatno, biti slomljen samo zato što je heroj. U tragedijama reda radnja se usredsređuje na buntovnika čija je sreća prevelika za prirodu. U tragedijama bolesnog društva, središna figura je često žrtva, a žrtvina priroda je prevelika za sreću.


- "Veštine sve Prometej dade ljudima", ali početak svega beše vatra, "koja ljudima učiteljica veštine svake posta".
* Eshilova snaga je u neverovatnoj konkretnosti kad predstavlja tiraniju.

- Hiron je jedini bog grčke mitologije i, verovatno, svih mitologija koji je u pakao sišao dobrovoljno i zanavek.

- Mučenici svih vera govorili su da su besmrtni, revolucionari su umirali ponavljajući da je njihova zagrobna pobeda.

- U interpretacijama iz 19. veka Prometej je bio Sveti Satana, sveti karbonar, sveti proleter. Bio je oslobodilac duha ili čovečanstva.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko želite nešto da podelite sa drugima, ostavite komentar: