Anapest

Anapest je antička metrička stopa koja se sastoji od dva kratka i jednog dugog sloga (obrnut daktil), odnosno u silabičko-tonskoj versifikaciji od dva nenaglašena posle kojih dolazi jedan nenaglašeni slog (UU-). U anapestu se dva kratka sloga mogu zameniti jednim dugim, ali postoji i mogućnost da se dužina razloži u dva kratka sloga. Anapest je prvobitno (naročito u katalektičkim oblicima) bio ritam marša i ratničkih pesama; imao je široku primenu, samostalan ili u kombinaciji sa drugim stopama, u grčkoj lirici i dramskoj poeziji, a naročito u komičnim horovima (aristofanski stih). Rimljani su ga upotrebljavali prvenstveno u dramskoj poeziji (Plaut, Seneka). U srpskoj poeziji anapest praktično i ne postoji.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko želite nešto da podelite sa drugima, ostavite komentar: