Daktil

Daktil je trosložna stopa antičke metrike (-UU). Kratki slogovi mogu se stegnuti u dug slog, tako da daktil prelazi u spondej (--), koji ga zamenjuje. Upotrebljavan je u najpoznatijem antičkom stihu heksametru, a sa pentametrom u elegijskom distihu. U silabičko-tonskoj versifikaciji daktilska "stopa" se sastoji od jednog naglašenog i dva nenaglašena sloga. U ruskom, a naročito u engleskom i nemačkom silabičko-tonskom stihu pesme u daktilu, kao i ostalim trosložnim metrima (amfibrah i anapest), neuporedivo su ređe od pesama u dvosložnim metrima (jamb i trohej). Daktilske "stope", pomešane sa trohejskim, nalaze se najviše u prevodima i imitacijama antičkih stihova.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko želite nešto da podelite sa drugima, ostavite komentar: