Trohej

Trohej ili horej je metrička stopa od dva sloga, od kojih je prvi dug, a drugi kratak (-U). Otuda je trohejski ritam, suprotno od jampskog, padajući. U antičkoj poeziji trohejski metri su u upotrebi od vremena Arhiloha (7. vek p.n.e.), naročito u lirskoj poeziji i drami, kao i svuda gde je trebalo ubrzati i oživeti izraz. U grčkoj i latinskoj poeziji trohejske stope su obično bile kombinovane sa spondejima i tribrahijima, a ređe sa daktilima i anapestima. Od više vrsta trohejskog metra, najčešće je u upotrebi bio katalektički tetrametar (7,5 troheja u latinskoj poeziji nazvan septenar)

No comments:

Post a Comment

Ukoliko želite nešto da podelite sa drugima, ostavite komentar: