Dimetar

Dimetar je antički stih sastavljen iz dva, obično ista, metra (anapestička, daktilska, horijampska, jonska, jampska i trohejska). S obzirom na to da je u antičkoj metrici metar po pravilu sastavljen iz dve stope, dimetar ima četiri stope.

No comments:

Post a Comment

Ukoliko želite nešto da podelite sa drugima, ostavite komentar: